Skip to main content

Nyhet

Se sendingen: Hvordan velges kvoteflyktninger?

To english version

Kvoteflyktningeordningen skal bidra til å håndtere dagens flyktningkrise. Men kun et mindretall av dagens flyktninger gjenbosettes i et trygt tredjeland. Og de velges ut basert på såkalte sårbarhetskriterier. Hva legges det da vekt på – og er systemet rettferdig? Se opptak fra seminaret 20. september (på engelsk).

  • Publisert: 21. september 2022