Skip to main content

Nyhet

Syriske flyktninger i Libanon presses til retur til Syria

En langvarig politisk og økonomisk krise, forverret av eksplosjonen i Beirut havn, covid-19-pandemien og den globale matkrisen, har ført til en voldsom nedgang i Libanons økonomi av en karakter som normalt kun assosieres med konflikt eller krig. I denne situasjonen er det store antallet syriske flyktninger spesielt sårbare, og de har blitt syndebukker i en populistisk politisk diskurs.

Et policy brief fra Fafo presenterer de viktigste konklusjonene fra en studie gjennomført blant syriske flyktninger i Libanon i november 2022. Det er også basert på en rekke forskningsprosjekter om syriske flyktninger i Libanon som startet i 2013, og feltarbeid utført i november 2022, samt andre rapporter og studier om den syriske befolkningen i Libanon.

  • Publisert: 27. juni 2023