Skip to main content

Nyhet

Underveisevaluering av arbeidstilsynet

Nyheter | 05. september 2023 | Stein Roar Fredriksen

1. januar 2020, gikk Arbeidstilsynet fra en geografisk til en funksjonsbasert organisasjonsmodell. På oppdrag fra Arbeidstilsynet, har Fafo sammen med Menon Economics gjennomført en underveisevaluering av omorganiseringen. Gjennom intervjuer med en rekke tillitsvalgte, verneombud og ledere, samt en spørreundersøkelse blant tilsynets ansatte har Fafo undersøkt dagens organisering av medbestemmelsesapparatet og vernetjenesten.

Publisert: 05. september 2023