Aktive prosjekter

Pelsdyrnæringen i Norge

Kartlegging av næringen og analyse av økonomiske ringvirkninger.

Analyse av pelsdyrnæringens struktur og betydning som verdiskaper, eksportør og sysselsetter.

Prosjektleder

Geir Veland

Oppdragsgiver(e)

Norges Pelsdyralslag

Prosjektperiode

mars 2018
mars 2018