Aktive prosjekter

Utfordringer knyttet til barnefattigdom i Kroatia

Prosjektet tar for seg urban barnefattigdom i Kroatia. Prosjektet omhandler (i) bevissthet om fattigdom og sosial rettferdighet, (ii) mangel på samarbeidet på tvers av sektorer, (iii) behovet for å styrke kapasiteten til lokale organisasjoner som støtter barn og familier, (iv) behovet for direkte støtte til barn og familier som lever i fattigdom; og (v) behovet for å bygge opp støtte i befolkningen for å hjelpe barn som lever i fattigdom. Hovedmålet med prosjektet er styrket samfunnsbevissthet og samarbeid mellom organisasjoner, offentlige institusjoner, lokale myndigheter, privat sektor og befolkningen for å bekjempe barnefattigdom i byene.

Prosjektledelse

Tone Fløtten

Prosjektdeltaker(e)

Tone Fløtten

Oppdragsgiver(e)

University of Rijeka

Forskningstema

Levekår og fattigdom

Prosjektperiode

februar 2021
februar 2023