Skip to main content

Pensjonsforum


Pensjonsforumet ble stiftet 26. april 2007, og drives av Fafo og Frischsenteret.

Interessen for deltakelse i Pensjonsforumet har vært stor, og sentrale aktører innen statsforvaltning, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og finansnæringen er representert i det nye forumet, sammen med forskningsmiljøene.

For mer informasjon, se http://www.pensjonsforum.net/index.php/om-pensjonsforum.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2007
  • Avsluttes:
    desember 2025

Oppdragsgiver

  • En rekke arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, departementer og offentlige institusjoner, og finans- og forsikringsorganisasjoner

Partnere