Skip to main content

Tilgjengelige kunstnerskap?


På oppdrag for Kulturrådet skal Fafo i samarbeid med NTNU identifisere drivkrefter/barrierer som støtter opp om og forhindrer at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne virke som profesjonelle kunstnere i Norge og identifisere erfaringer personer med funksjonsnedsettelse har med å virke som kunstnere og hva som oppleves som drivkrefter og barrierer.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Lise Lien

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2021
  • Avsluttes:
    september 2022

Oppdragsgiver

  • Kulturrådet

Partnere

Bærekraftsmål