Skip to main content

YOUTHShare. A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs


Prosjektet har som mål å bidra til å finne løsninger for å redusere arbeidsledigheten blant unge i kyst- og øyregioner i middelhavsområdet.

Dette er sosioøkonomiske regioner preget av særegne utfordringer som å være til dels økonomisk isolerte øysamfunn preget av sterk immigrasjon og flyktningstrømmer, og med dårlig koordinering mellom ulike hjelpetjenester og en mangel på personlig støtte til utsatte grupper.

Regionen har høy andel unge utenfor arbeidsmarkedet, ikke minst gjelder dette kvinner og immigranter.

Prosjektet vil bidra til å styrke opplæring og sosialt entrepenørskap for å få til en bedre arbeidsmarkedsinkludering lokalt av unge i disse samfunnene. I tillegg vil prosjektet teste ut nye typer av arbeidssentre for  bedre å sikre unge utsatte grupper en mer varig tilknytning til arbeidsmarkedet.

Prosjektet ledes av universitetet i Aegean i Hellas og er et samarbeidsprosjekt mellom flere land. Fafo er ekspertpartner i prosjektet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2018
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, Lead partner: University of the Aegean, Greece

Bærekraftsmål