Arbeidsinnvandrere med brakkesyke? En pilotstudie om rusmiddelbruk blant østeuropeere i Norge

Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull når det gjelder rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. Prosjektet er finansiert gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning Rusmiddelforebygging i Arbeidslivet.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Line Eldring

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2015
  • Avsluttes:
    april 2016

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet