Skip to main content

Barnearbeid i hushold på Haiti


Prosjektet har til hensikt å gi en bedre forståelse av situasjonen til og leveforholdene for Restavek, barn som ikke vokser opp hos egne foreldre og som man frykter blir utnyttet som arbeidskraft. Kvantitative data vil bli hentet fra Haiti Living Condition Survey. I tillegg vil det være en relativt omfattende kvalitativ komponent. Prosjektet er finansiert av ILO, Save the Children Canada, Save the Children UK og UNICEF.

Forskere

  • Prosjektleder:

Oppdragsgiver

  • ILO
    Save the children Canada
    Save the children UK