Skip to main content

Bostabilitet, oppvekst og livssituasjon


S&H dir har gjennomført 600 intervjuer med barnefamilier av somalisk og pakistansk opprinnelse. Undersøkelsen stilles til disposisjon for å analysere sammenhengen mellom bostabilitet og barns oppvekstvilkår i forhold til skolehverdag, deltakelse i fr itidsaktiviteter, sosialt nettverk osv. Skal også se nærmere på hva som kjennetegner foreldrenes livssituasjon i de familiene som flytter ofte og/eller ufrivillig.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2005
  • Avsluttes:
    januar 2007

Oppdragsgiver

  • Helsepedagogisk Seminar