Bærkraftige muligheter for papiravisene

   

Dette er et forprosjekt hvor fafo skal systematisere og analysere tilgjengelige kvantitative dataer og intervjuer. Gjøre kvalitative intervjuer med nøkkelprsoner i bransjen. På basis av den innsamlede informasjonen vil det så bli skissert opp sentral e utviklingstrekk for papiravisene fremover.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2013
  • Avsluttes:
    desember 2013

Oppdragsgiver

  • Mediebedriftenes Landsforening