Developments in Estonia and Latvia

Prosjektet følger opp tidligere forskning om levekår i Baltikum. I dette tre-årige samarbeidet mellom Fafo, Universitetet i Tarttu og Universitetet i Latvia skal sosialpolitiske endringer i Estland og Latvia studeres. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd innenfor programmet for samarbeid med kandidat- landene til EU.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2002
  • Avsluttes:
    januar 2007

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd