Skip to main content

Ekstern barnehagevurdering – hvordan måle kvalitet


Ekstern barnehagevurdering er en måte å vurdere kvalitet på og bidra til kvalitetsutvikling i barnehager.

Hva som er kvalitet i barnehagen og hvordan slik kvalitet kan måles, er omdiskutert. Barnehagelov og rammeplan pålegger barnehager å vurdere sin virksomhet. Ekstern barnehagevurdering er en måte å vurdere kvalitet på og bidra til kvalitetsutvikling i barnehager.

Dette innebærer at en ekstern vurderingsgruppe undersøker barnehagers praksis på nærmere utvalgte områder, uttaler seg om hva som er bra og hva som må utvikles, og kommer med anbefalinger om ønsket praksis. Utdanningsdirektoratet skal utvikle et verktøy for ekstern barnehagevurdering, derfor ønsker de en undersøkelse av hvordan dette praktiseres lokalt og hva som er erfaringene med metoden. Fafo skal gjennomføre denne undersøkelsen om lokale erfaringer med ekstern barnehagevurdering.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2016
  • Avsluttes:
    juni 2016

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet.