Skip to main content

Eliminering av barnearbeid i landbruket


Fafo er blitt bedt av FAO om å gjøre en litteraturgjennomgang om sosial beskyttelse og potensialet til å adressere barnearbeid i landbruket, og å lage en veiledning for å eliminere barnearbeid i landbruket gjennom sosial beskyttelse.

Landbruk er den viktigste arbeidsgiveren til barn med 108 millioner gutter og jenter som utfører farlige oppgaver, og jobber for lange timer i stedet for å lære. Selv om fattigdom og økonomiske sårbarhet på husholdsnivå er viktige faktorer for barnearbeid, er sosiale beskyttelsessystemer og programmer sjelden utformet eller implementert med det spesifikke målet å redusere barnearbeid i landbruket. Ved å adressere fattigdom, sult og sårbarhet, har de potensialet til å redusere barnas arbeid og stimulere til skolegang.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2020
  • Avsluttes:
    oktober 2021

Oppdragsgiver

  • FAO - FNs organisasjon for ernæring og landbruk