Skip to main content

Evaluering av intro-ordning for nyankomne innvandrere


   

Kartlegge i hvilken grad kommunene imøtekommer introduksjonslovens krav og de mest sentrale anbefalingene i de tilhørende merknader og veiledende retningslinjer.

Forskere

Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2006
  • Avsluttes:
    desember 2008

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet