Evaluering av arbeidstid i barnevernet

   

Ser på arbeidstidsordninger i barneverntjenesten i lys av behandlingsmessige resultater og ansattes helse og velferd. Tre hovedelementer i prosjektet, gjennomg. av eksister. kunnskap på feltet, survey til institusjonsl., case-studie av ulike instit.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2005
  • Avsluttes:
    januar 2006

Oppdragsgiver

  • Barne, likestillings- og inkluderingsdep.