Evaluering av barneverntjenesten i Oslo

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2004
  • Avsluttes:
    februar 2007

Oppdragsgiver

  • Barne, likestillings- og inkluderingsdep.