Evaluering av KIM

   

Fafo skal gjennomføre en evaluering av program for kompetanseutvikling i matsektoren, KIM. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater og måloppnåelse samt gi innspill til en eventuell videreføring av programmet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2005
  • Avsluttes:
    april 2006

Oppdragsgiver

  • Mattilsynet