Skip to main content

Når NAV blir Norge - Motivasjon, deltakelse og medborgerskap hos somaliske innvandrere etter møtet med NAV


Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan når på en bedre måte.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anne Britt Djuve

Oppdragsgiver

  • NAV Økonomitjeneste