Skip to main content

Følgeevaluering av TryggEst


Følgestudie av Bufdirs pilotprosjekt TryggEst.

TryggEst er en modell for bedre beskyttelse mot vold og overgrep for sårbare voksne. Pilotprogrammet prøves ut i et mindre antall kommuner for å gjøre erfaringer, innen det etter planen skal innføres i samtlige kommuner etter 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt med NTNU Samfunnsforskning, der de er hovedleverandør.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2019
  • Avsluttes:
    desember 2020

Oppdragsgiver

  • NTNU Samfunnsforskning

Bærekraftsmål