Skip to main content

Foreldreveiledning til ungdomsforeldre


Pilotprosjekt om et foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program).

I dette prosjektet skal det undersøkes hvordan et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) virker når det rettes mot ungdomsforeldre som i ulik grad og av ulik årsak deler bekymring for sine ungdommer.

Evalueringen søker overordnet å bidra med kunnskap om behovene og betingelsene for god foreldrestøtte til bekymrede ungdomsforeldre generelt, og bekymrede ungdomsforeldre med minoritetsbakgrunn spesielt.

Evalueringen vil struktureres rundt tre hovedakser:

 1. foreldrenes behov
 2. den konkrete forankringen og gjennomføringen av dette pilotprosjektet i kommunene
 3. betingelser for suksess.

For å besvare disse problemstillingene kartlegges erfaringer fra samtlige veiledere og kommuner som har vært involvert i pilotprosjektet, samt et utvalg foreldre gjennom kvalitative intervjuer.

Forskere

Tidligere ansatt

Silje Sønsterudbråten

Fafo
 • Prosjektleder:

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  desember 2017
 • Avsluttes:
  april 2018

Oppdragsgiver

 • Bufdir