Holdningsundersøkelse HIV i Norge

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2007
  • Avsluttes:
    desember 2008

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet