Skip to main content

Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet?


Prosjektets formål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommunesektoren arbeider for hindre arbeidslivskriminalitet – og hvordan dette arbeidet kan styrkes.

Sentrale spørsmål er:

 • Hva gjør kommunesektoren for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?
 • Hvordan gjør de det?
 • Hvilke faktorer kan forklare variasjoner i strategier, praksis, erfaringer og resultater?

For å få svar på hovedspørsmålene og tilhørende delproblemstillinger, vil vi gjennomgå foreliggende utredninger, forskning og dokumentasjon, intervjue representanter for et knippe fylkeskommuner og kommuner, samt gjennomføre casestudier. Prosjektet er finansiert av KS, og vil bli ferdigstilt i januar 2017.

Forskere

 • Prosjektleder:
 • Line Eldring

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2016
 • Avsluttes:
  januar 2017

Oppdragsgiver

 • KS