IA-ledelse 2.0

Fafo skal på oppdrag fra KS følgeforske prosjektet "Ned med sykefraværet! IA-ledelse 2.0".

Prosjektet er et samarbeid mellom KS og NAV og er rettet mot 27 større kommuner med høyt sykefravær. Målet er å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2016
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • KS