Skip to main content

LHL - ideelle sykehus og rehabiliteringsinstitusjoners rolle


I dette prosjektet vil vi ta opp ideelle aktørers eventuelle merverdi ved drift av sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner.

Vi ønsker å gjennomføre intervjuer med ulike aktører på helsefeltet som på hver sin måte er involvert i helsetjenester, enten som bestillere av slike tjenester, som utførere av tjenestene eller som mottakere/brukere av tjenestene. Videre vil vi intervjue politiske aktører, både fordi disse ofte markerer viktigheten av at ideelle aktører bidrar til helsetjenestene og fordi de er i en posisjon der de vedtar regler og retningslinjer, og derfor må forventes å ha en begrunnet oppfatning om hva som eventuelt særpreger ideelle aktører. Gjennom en kvalitativ studie ved intervjuing av en rekke ulike informanter med ulikt ståsted i «helsetjenestekjeden» vi vil få fram ulike aktørers oppfatninger av hva ideelle aktører kan bidra med når det gjelder drift av helseinstitusjoner.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2015
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke