Skip to main content

Integrering av arbeidsinnvandrere


Et notat om integrering av arbeidsinnvandrere med oppsummering mht. trendene i forhold til hvem som kommer og utviklingen mht økt grad av bofasthet, kunnskap om bedrifters bruk av arbeidsinnvandrere og om integreringsutfordringer og dilemmaer.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    desember 2006

Oppdragsgiver

  • Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet