Fullførte prosjekter

AFP-omfang

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode