Fullførte prosjekter

Aldersgrenser/Særaldersgrenser

En analyse av bakgrunn og behov for særaldersgrenser. Prosjektet gjennomfører tre analyser. En av behovet for særaldersgrenser ift arbeidets art og risiko. En om pensjonersgrmøsnter til ulike yrkesgrupper med særaldersgrenser. og tilsist en vurdering av hvordan det nye tidlig pensjonssystemet, ny AFP og den nye uførepensjonsordningen vil innvirke på behovet for særaldergrenser i ulike grupper.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2008:16
Christer Hyggen
Om grunnlaget for særaldersgrenser i Norge

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Christer Hyggen (jobber nå på NOVA/HiOA)

Oppdragsgiver(e)

Fornyings- og admdepartementet

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

september 2007
februar 2008