Ansattes styrerepresentasjon - statusrapport 2005

Kartlegge praksis av Aksjelovens (og tilsv. lover) bestemmelser om ansattes styrerepresentasjon. Første prosjekt i Norge som systematisk undersøker ordningen (innført for 30 år siden) og hvilket bidrag ansattes representanter kommer med mht. godt styrearbeid og innflytelse til norske arblivsrelasjoner.

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

DnB Nor

Prosjektperiode

2005