Fullførte prosjekter

Arbeidskraftstrategier i helsesektoren

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Norsk Sykepleierforbund

Prosjektperiode

2011