Fullførte prosjekter

Arbeidstid og åpningstid i varehandelen

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014