Bedriftsforsamlingens betydning for selskaps verdiskaping

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

KLP Kapitalforvaltning AS

Fellesforbundet

Prosjektperiode

mai 2014
desember 2014