Bedriftsovergripende samarbeid i NITO

Bedriftsovergripende samarbeid i NITO - rolleavklaring og ambisjonsnivå i ulike selskaps- strukturer og alliansesituasjoner.

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

NITO

Prosjektperiode

september 2003
desember 2003