Beregninger av konsekvenser av alternative AFP-modell

Fafo skal se på beregninger av konsekvensene av alternative AFP-modeller.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2008:12
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Axel W. Pedersen (Nova)

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

januar 2007
mars 2008
81399