Fullførte prosjekter

Bærkraftige muligheter for papiravisene

Dette er et forprosjekt hvor fafo skal systematisere og analysere tilgjengelige kvantitative dataer og intervjuer. Gjøre kvalitative intervjuer med nøkkelprsoner i bransjen. På basis av den innsamlede informasjonen vil det så bli skissert opp sentral e utviklingstrekk for papiravisene fremover.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2014:02
Bård Jordfald og Mona Bråten

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Eksterne forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Mediebedriftenes Landsforening

Prosjektperiode

april 2013
desember 2013