Fullførte prosjekter

BURO

Prosjektleder

Anne Britt Djuve

Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve

Eksterne forskere

Jon Horgen Friberg

Oppdragsgiver(e)

Barne og Ungdomsrådet i Oslo

Oslo kommune

Prosjektperiode

januar 2005
desember 2005
81000