Fullførte prosjekter

Child Labour in The Middle East

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

UNICEF

Prosjektperiode

juni 2002
desember 2002