Fullførte prosjekter

Drømmen om Drammen

Fafo skal kartlegge og gi analyse av holdninger og kulturelle forskjeller i Drammen kommune som arbeidsgiver, det offentlige som tjenesteyter og i kommunen befolkning.

Oppdragsgiver(e)

Drammen Kommune

Prosjektperiode

2014