Fullførte prosjekter

Employability of Palestinian professionals in Lebanon

Prosjektledelse

Huafeng Zhang

Prosjektdeltaker(e)

Huafeng Zhang

Oppdragsgiver(e)

IDRC

Oppdragsgiver(e)

Midtøsten og Nord-Afrika

Prosjektperiode

2006