Fullførte prosjekter

Evaluering av Nav Hedmarks prosjekt om legers sykemeldingspraksis

Prosjektledelse

Ketil Bråthen

Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen

Prosjektperiode

2012