Fullførte prosjekter

Evaluering av Veiledning i flerkulturelt arbeid

Oppdragsgiver(e)

Oslo Universitetssykehus

Prosjektperiode

2012