Fagopplæring i Spekter-området

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014