Når NAV blir Norge - Motivasjon, deltakelse og medborgerskap hos somaliske innvandrere etter møtet med NAV

Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan når på en bedre måte.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:43
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV

Oppdragsgiver(e)

NAV Økonomitjeneste

Prosjektperiode

2014