Fullførte prosjekter

Felles kollektive tjenestepensjonsordning i Norge

Det gjennomføres en kartlegging av hvordan kollektive tjenestepensjonsordninger er organisert i noen utvalgte europeiske land, med særlig vekt på hvordan Nederland og Sveits har løst problemstillinger knyttet til bl.a. fordelings- og forvaltningsmess ige aspekter ved de avtalebaserte pensjonsordningene.

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

november 2005
februar 2006