Finansforbundet

Finansforbundet skal gjennomføre et prosjekt, Union Future, for å klargjøre hvordan finansnæringen vil se ut fremover, hvilken kompetanse næringen trenger, hvilken identitet Finansforbundet skal ha, samt hvilke konsekvenser de får for produktet medl emskap i Finansforbundet.

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Econ Pöyry

Prosjektperiode

november 2009
februar 2010