Fullførte prosjekter

Flyttehyppighet blant barnefamilier


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:45
Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk
Barnefamilier med ustabile boforhold

Oppdragsgiver(e)

Husbanken Region Midt-Norge

Prosjektperiode

2013