Fullførte prosjekter

Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper

Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) når det rettes mot særskilte målgrupper av foreldre – foreldre som frykter at deres ungdom radikaliseres og foreldre i asylmottak?

Tre spørsmål skal besvares: I hvilke grad er ICDP egnet for disse målgruppene? Hvordan tilpasses det allment innrettede programmet de særskilte målgruppene – og hvordan erfares denne tilpasningen av de som veileder og foreldre som blir veiledet? Hvordan henvender lokale myndigheter seg til de aktuelle gruppene av foreldre – og hvor vellykket har rekrutteringsstrategiene vært?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

Prosjektledelse

Beret Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Beret Bråten

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Prosjektperiode

juni 2016
desember 2016