Fullførte prosjekter

Fremtidens kompetansebehov i kraftbransjen

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om kraftbransjens fremtidige utfordringer knyttet til arbeidskraft og kompetanse.

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Statnett SF

Prosjektperiode

januar 2009
desember 2009