Fullførte prosjekter

Håndheving av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

2012